Contact

Bezoekadres:

Brinkgreverweg 130

7413 AG Deventer

T: 038-447 04 87
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
24/7 op 06-107 42 212

Postadres:

Flessenbergerweg 40

8191 LK Wapenveld

 

Verlies van 5.000 tot 9.000 banen in jeugdzorg verwacht

De ontslaggolf in de jeugdzorg is begonnen. De bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland zeggen honderden medewerkers de wacht aan, respectievelijk ruim 10 en 30 procent van hun personeel. Tientallen andere bureaus elders in het land bereiden eveneens massaontslagen voor, zegt een woordvoerder van branchevereniging Jeugdzorg Nederland.

  •  De doelstellingen van het beleid zijn nauwelijks omstreden, het tempo waarin de operatie wordt doorgevoerd des te meer

Uitkeringsinstantie UWV verwacht een reductie van 5.100 tot 8.700 banen in de jeugdzorg op een totaal van circa 30 duizend. De ontslagen zijn een direct gevolg van kabinetsbezuinigingen. De instellingen moeten tot 2017 zeker 15 procent van hun budget inleveren. Bovendien wordt de aansturing van de jeugdzorg van de provincies overgeheveld naar de gemeenten. Door de zorg 'dichter bij huis' te organiseren, zouden jongerenwerkers met minder geld betere zorg kunnen leveren.

Voor het volledige artikel klikt u hier.

 

Bron: Volkskrant

Tweede Kamer debatteert over werkafspraken in de Jeugdwet

Per Saldo vindt dat gemeenten te weinig tijd hebben om goed zicht te krijgen op de doelgroep, zodat zij zich degelijk kunnen voorbereiden op de transitie in 2015. Gemeenten horen drie maanden van tevoren om welke jeugdigen het gaat.

De Tweede Kamer debatteert hierover op 3 april. Het is een uitgesteld debat tussen de staatssecretaris en de woordvoerders zorg van elke partij, dat oorspronkelijk stond gepland voor 18 maart. Nu de Jeugdwet door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, is de fase van verdere uitwerking aangebroken, de manier waarop de wet zal worden uitgevoerd. Per Saldo stelt kritische vragen over de korte overdrachtstijd en de wijze waarop met het pgb wordt omgegaan in de Jeugdwet.

Gemeenten weten te laat wie doelgroep is

Per Saldo heeft van de projectleider eenmalige gegevensoverdracht begrepen dat de gegevens van jeugdigen pas in het laatste kwartaal van 2014 worden overgedragen aan de gemeenten. Dit in tegenstelling tot de gegevens van volwassenen die al op 1 juli worden overgeheveld. Per Saldo vindt de overdracht van gegevens jeugdigen in het laatste kwartaal veel te laat. In de memorie van toelichting staat beschreven dat de gemeente al in een vroeg stadium beschikt over de gegevens van alle jeugdigen. 'De gemeente kan zich daardoor gedegen voorbereiden door tijdige inkoop van de juiste vormen van zorg en kan de jeugdigen en hun ouders, van wie de aanspraak ingevolge de oude wetgeving afloopt na inwerkingtreding van deze wet, actief benaderen met de vraag of voortzetting van de hulp gewenst of noodzakelijk is.'

Per Saldo is van mening dat gemeenten zich binnen drie maanden niet gedegen kunnen voorbereiden en zicht kunnen krijgen op de hulpvragen van budgethouders. Dit des te meer, omdat er in de overzichten van CBS/Statline geen inzicht wordt gegeven over gebruikers van een pgb. Per Saldo vraagt de Tweede Kamer daarom dringend om de datum van gegevensoverdracht jeugdigen gelijk te trekken met die van volwassenen.

Overgangsrecht

Per Saldo krijgt signalen dat het overgangsrecht van houders van een pgb anders zou zijn dan van andere zorgvragers met zorg in natura. De term persoonsgebonden budget komt namelijk niet in hoofdstuk 10 overgangsrecht van de Jeugdwet voor. Er staat niet dat cliënten recht hebben op voortzetting van het pgb, maar op voortzetting van de reeds ingezette zorg bij dezelfde zorgaanbieder, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Per Saldo hoort nu dat sommige gemeenten dit zo interpreteren, dat zij in principe het pgb zouden kunnen beëindigen. Per Saldo verzoekt de Tweede Kamerleden daarom dringend om de staatssecretaris hier een verhelderende toelichting op te vragen.

Kwaliteit

Per Saldo heeft er bij de behandeling van de Jeugdwet op aangedrongen, dat de toelichting op het artikel kwaliteit gelijkluidend moet zijn aan het artikel over kwaliteit ten aanzien van het pgb in het wetsvoorstel Wmo. Kern van dit artikel in de Wmo is, dat de budgethouder zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de ingekochte zorg. Het college kan met deze bepaling vooraf toetsen of de kwaliteit bij de budgethouder voldoende is gegarandeerd, door van de aanvrager te vragen, bijvoorbeeld in een persoonlijk budgetplan, waar hij zijn ondersteuning zal inkopen, op welke manier deze ondersteuning bijdraagt aan zijn participatie en zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd. De toelichtingen op het artikel kwaliteit zijn in beide wetten helaas niet gelijk getrokken. Dit maakt dat gemeenten nu aanvullende kwaliteitscriteria voor een pgb in de Jeugdwet kunnen stellen. Per Saldo vraagt de Tweede Kamerleden om dit punt met de staatssecretaris te bespreken en hem ervan te overtuigen dat kwaliteit niet altijd te vatten is in keurmerken en criteria, maar dat het bij inzet van het pgb gaat om bieden van maximale transparantie over de inzet van het pgb.

Voor het volledige artikel, klik hier.

 

Bron: Per Saldo

Doorbraak: Ook pgb bij de zorgverzekeraar!

Het persoonsgebonden budget krijgt straks ook een plek bij de zorgverzekeraar. Als de plannen van het kabinet doorgaan worden zorgverzekeraars verantwoordelijk worden voor de persoonlijke verzorging en verpleging. Ruim 50.000 mensen kunnen opgelucht ademhalen, zij houden het pgb en worden straks niet afhankelijk van thuiszorgorganisaties.

De zorgverzekeraars gingen vorige week akkoord, na een periode van intensieve en soms moeilijke gesprekken samen met Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, en het ministerie van VWS. Maar het komt er: een pgb in de Zorgverzekeringswet. Staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers van VWS hebben vandaag in een brief naar de Tweede Kamer toegezegd het persoonsgebonden budget te gaan verankeren in de Zorgverzekeringswet.

De zorg verandert na 1 januari 2015

Het kabinet wil op de langdurige zorg bezuinigen en is van plan per 1 januari de persoonlijke verzorging en verpleging onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Voor mensen die de regie over hun zorg en leven willen houden is dat een probleem, omdat de zorgverzekeraars geen keuze kennen voor een persoonsgebonden budget. Dat zou betekenen dat de ruim 50.000 mensen die nu een pgb hebben, dit zouden gaan verliezen. Bovendien zouden mensen, die voor het eerst zorg nodig hebben geen keuze meer kunnen maken voor een pgb. Dat is nu gelukkig van de baan. Ook na 1 januari 2015 kunnen mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben nog steeds kiezen voor een pgb.

‘Voor minder gaan we niet!'

Al sinds de plannen van het kabinet strijdt Per Saldo ervoor dat iedereen die zorg nodig heeft dat ook stráks zelf met een pgb kan regelen. Zorgverzekeraars leken lang een onneembare vesting; er was weinig interesse voor het pgb. Aline Saers, directeur van Per Saldo, denkt dat de succesvolle afloop voor een belangrijk deel te wijten is aan de sfeer waarin er met elkaar werd gesproken. “Altijd in goede harmonie, en opbouwend van aard. 

Voor het volledige artikel, klik hier.

 

Bron: Per Saldo nieuwsbrief